Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom internetskih stranica www.aceralba.hr u vlasništvu tvrtke ACER ALBA d.o.o., Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe internetskih stranica tvrtke ACER ALBA d.o.o.. Ukoliko Korisnik s istim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti internetske stranice tvrtke ACER ALBA d.o.o..

Promjene povjerljivosti podataka

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. ovlaštena je izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na Internetskim stranicama tvrtke ACER ALBA d.o.o.. Izmjena izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na internetskim stranicama www.aceralba.hr  Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Vrste prikupljenih informacija i njihova uporaba

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. prikuplja osobne informacija koje identificiraju Korisnike Internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na stranicama tvrtke ACER ALBA d.o.o. kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji tvrtke ACER ALBA d.o.o., ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija tvrtki ACER ALBA d.o.o., traženje informacija o proizvodima tvrtke ACER ALBA d.o.o., tvrtka ACER ALBA d.o.o. može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, tvrtka ACER ALBA je ovlaštena zatražiti osobne informacije:  ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i/ili neke druge osobne podatke.

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. je ovlaštena koristiti osobne informacije Korisnika kako bi vam ponudila proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedila rad Internetskih stranica, poboljšala oglašivačke i promocijske napore, analizirala uporabu Internetskih stranica, poboljšala ponudu proizvoda i usluga te ispitala vaše iskustvo s trećim stranama. Osim toga, ako koristite Internetske stranice tvrtke ACER ALBA d.o.o. za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, tvrtka ACER ALBA d.o.o. je ovlaštea pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. je ovlaštena koristiti osobne informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka internet stranica tvrtke ACER ALBA d.o.o., poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. je ovlaštena prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetskih stranica tvrtke ACER ALBA d.o.o., URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetskih stranica tvrtke ACER ALBA d.o.o., vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete internet stranica tvrtke ACER ALBA d.o.o., putem „kolačića“ i  drugih alata. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih  stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi,tvrtki ACER ALBA d.o.o. ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

Objavljivanje osobnih informacija

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. se obvezuje da neće zloupotrebljavati prikuplene osobne podatke niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun tvrtke ACER ALBA d.o.o. kao što su slanje i distribucija administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. je ovlaštena otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite tvrtke ACER ALBA d.o.o. i zaštite drugih. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. je ovlaštena otkriti identifikacijske osobne informacije Korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših Internetskih stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), tvrtka ACER ALBA d.o.o. će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke tvrtka ACER ALBA d.o.o. ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama.

Nadopune i ispravljanje informacija

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke na adresu info@aceralba.hr ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da tvrtka ACER ALBA d.o.o. ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na stranicama tvrtke ACER ALBA d.o.o.

Izbor korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom osobnih informacija

Korisnik ne može isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga.  Korisnik ima mogućnost zatražiti promocijske e-mail poruke koje oglašavaju proizvode tvrtke ACER ALBA d.o.o., uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. šalje promocijske e-mail poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne želi primati promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih e-mail poruka. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu promocijskih e-mail poruka više ne želi primati.

Zaštita podataka

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupatvrtka ACER ALBA d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Ukoliko Korisnik ima registriran korisnički račun koji sadrži osobne podatke na stranicama tvrtke ACER ALBA d.o.o istom može pristupiti pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako tvrtka ACER ALBA d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše internetske stranice te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Praćenje podataka

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. je ovlaštena pohranjivati na vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja Internetskih stranica tvrtke ACER ALBA d.o.o., radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. može koristiti Treće agencije za oglašavanje I prikazivanje oglasa na stranicama tvrtke ACER ALBA d.o.o. Kao dio njihove usluge Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na vaše računalo, nad kojima tvrtka ACER ALBA d.o.o. nema pristup ili kontrolu. Korisnik  može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi internetskih stranica tvrtke ACER ALBA d.o.o. možda neće pravilno raditi. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime tvrtke ACER ALBA d.o.o.

Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje tvrtka ACER ALBA d.o.o. prikuplja od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetskih stranica tvrtke ACER ALBA d.o.o. imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Maloljetnici

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta tvrtka ACER ALBA d.o.o. će upotrebljavat ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi dijete.

Primjena izjave

Ova izjava primjenjuje se od 1. rujna 2018. do opoziva od strane tvrtke ACER ALBA d.o.o.